{{content.mainBlock.title}}

{{content.mainBlock.description}} {{content.mainBlock.linkTitle}}

{{content[detailsBlock].title}}

{{content[detailsBlock].description}}

{{cookies.title}}
{{cookies.cookiesList.length}}

{{cookies.description}}

Cookies details
Tillat alle
Behandle
Aksepter
Søk
Søk
Kinoprogram
Kinoprogram
Min profil
Min profil
Meny
Meny

Privacy policy

1. BESKRIVELSE, FORMÅL, PARTENE

Disse brukervilkårene (heretter "Brukervilkårene") gjelder for tjenesten Kino App, som leveres av CAPA Kinoreklame AS (heretter CAPA) i samarbeid med Filmgrail AS (heretter Filmgrail), for Bergen Kino AS (heretter Kinoen). Kino App gjør det enklere for deg å finne relevante kinoforestillinger, kjøpe billetter og kioskvarer når du er på kino.

Brukervilkårene gjelder mellom deg og Kinoen. Ved å akseptere Brukervilkårene, inngår du en rettslig bindende avtale mellom deg og Kinoen.

Ved å akseptere Brukervilkårene, samtykker du også til behandling av personopplysninger utført av Kinoen, CAPA og Filmgrail som beskrevet i Brukervilkårene pkt.4.

Ved å akseptere Brukervilkårene, samtykker du også til at Kinoen, CAPA og Filmgrail retter markedsføringshenvendelser til deg basert på din bruk av Kino App, som beskrevet i Brukervilkårene pkt. 5.

2. TILGANG TIL OG BRUK AV KINO APP

2.1. TILGANG TIL KINO APP

Denne avtalen gir deg rett til å benytte tjenesten Kino App slik den til enhver tid tilbys av Kinoen. Kinoen vil utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men Kinoen har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner.

Du vil kunne motta et brukernavn og passord for å få tilgang til Kino App. Du skal håndtere eventuelt brukernavn og passord på en forsvarlig måte og ikke utlevere informasjonen til andre.

2.2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Dette er en applikasjon for å se kinoprogram, kjøpe kinobilletter, lese anmeldelser og kommende kinofilmer.

2.3. BETALING OG AVBESTILLING

Bruken av Kino App er gratis. Du betaler ingenting for å laste ned og bruke Kino App.

Betingelser knyttet til betaling for og avbestilling gjort gjennom Kino App av billetter og andre varer vil fremgå av tilbudet som du får på Kinoen, via Kinoens nettside, eller via Kino App.

3. REGULERING AV ANSVAR

Kinoen har som mål at Kino App skal være operativ og tilgjengelig på dagtid (morgen til kveld) alle dager som ikke er helligdager. Det kan imidlertid forekomme brudd i tjenesten og du aksepterer at Kinoen ikke skal ha noe ansvar overfor deg for avbrudd, nedetid, forsinkelser, redusert kapasitet o.l. i tilknytning til Kinoen.

Dersom Kinoen misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, skal du omgående skriftlig varsle Kinoen om dette og angi hva misligholdet består i. Kinoen skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk en varsel om dette, kan den annen part heve avtalen. Heving av avtalen skjer med virkning fra hevingstidspunktet og fremover.

Evt. erstatning etter denne avtalen kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter.

Du skal holde Kinoen skadesløs fra ev. krav som andre måtte fremme mot Kinoen som følge av din bruk av Kino App eller bruk som er knyttet til ditt brukernavn.

Erstatningsbegrensningene i dette punktet gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

4. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Kinoen og dens samarbeidspartnere CAPA og Filmgrail, vil behandle personopplysninger om deg som et ledd i ytelsen av tjenesten Kino App. Kinoen, CAPA og Filmgrail vil alltid rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven.

Dersom du nå eller på et senere tidspunkt ikke ønsker å la Kinoen, CAPA eller Filmgrail behandle personopplysninger om deg, skal du avstå fra videre bruk av Kino App.

4.1. BEHANDLINGSANSVAR

Kinoen, CAPA og Filmgrail er hver for seg behandlingansvarlig etter personopplysningsloven for sin behandling av personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over behandlinger av personopplysninger hver av dem ønsker å foreta:

Behandlingsansvarlig: Kinoen

Formål: Salg/markedsføring av billetter

Opplysningstype:

 • Billetter kjøpt (faktiske kjøp)
 • Betalingsinformasjon (kortnummer, CVC-nummer, utløpsdato, navn på kortholder)
 • Salg/markedsføring av kioskvarer
 • Kioskvarer kjøpt
 • Betalingsinformasjon (kortnummer, CVC-nummer, utløpsdato, navn på kortholder)

Formål: Markedsføring basert på brukernes profiler

Opplysningstype:

 • Kontaktinformasjon: (Navn, telefonnr., e-postadresse)
 • Filmpreferanser: (profilering: filmer sett, rating)
 • Brukerinformasjon: kjønn, alder, lokasjon, enhetsID, enhetsID eventer, IP-adresser, kommersiell adferd(som interaksjon med spill eller lignende eventer, kuponger, annonser, m.m.) lokal kinoadferd(som sette reklamefilmer/spillefilmer – fanget gjennom ulike sensorer og andre lokale eventer)
 • Kalenderopplysninger (kalenderfunksjon for filmer en planlegger å se)
 • Venneliste (tilknytning til andre brukere av appen)

Behandlingsansvarlig: CAPA

Formål: Analyser av brukere

Opplysningstype:

 • Kontaktinformasjon: (Navn, telefonnr., e-postadresse)
 • Brukerinformasjon
 • Filmpreferanser: (profilering: filmer sett, rating)

Formål: Markedsføring basert på brukernes profiler

Opplysningstype:

 • Kontaktinformasjon: (Navn, telefonnr., e-postadresse) 
 • Filmpreferanser: (profilering: filmer sett, rating)
 • Brukerinformasjon: kjønn, alder, lokasjon, enhetsID, enhetsID eventer, IP-adresser, kommersiell adferd(som interaksjon med spill eller lignende eventer, kuponger, annonser, m.m.) lokal kinoadferd(som sette reklamefilmer/spillefilmer – fanget gjennom ulike sensorer og andre lokale eventer)
 • Kalenderopplysninger (kalenderfunksjon for filmer en planlegger å se)
 • Venneliste (tilknytning til andre brukere av appen)

Behandlingsansvarlig: Filmgrail

Formål: Analyser av brukere

Opplysningstype:

 • Kontaktinformasjon: (Navn, telefonnr., e-postadresse) . 
 • Brukerinformasjon. 
 • Filmpreferanser: (profilering: filmer sett, rating). 

Formål: Markedsføring basert på brukernes profiler

Opplysningstype:

 • Kontaktinformasjon: (Navn, telefonnr., e-postadresse)
 • Filmpreferanser: (profilering: filmer sett, rating)
 • Brukerinformasjon: kjønn, alder, lokasjon, enhetsID, enhetsID eventer, IP-adresser, kommersiell adferd(som interaksjon med spill eller lignende eventer, kuponger, annonser, m.m.) lokal kinoadferd(som sette reklamefilmer/spillefilmer – fanget gjennom ulike sensorer og andre lokale eventer)
 • Kalenderopplysninger (kalenderfunksjon for filmer en planlegger å se)
 • Venneliste (tilknytning til andre brukere av appen)

Formål: Brukergenerert innhold til Filmgrail

Opplysningstype:

 • Filmpreferanser: (profilering: filmer sett, rating)
 • Kommentarer og vurderinger
 • Brukernavn og profilbilde

Formål: Drift av appen

Opplysningstype:

 • Billetter kjøpt (faktiske kjøp)
 • Kioskvarer kjøpt
 • Betalingsinformasjon (kortnummer, CVC-nummer, utløpsdato, navn på kortholder)
4.2. TREDJEPARTER

Kinoen kan benytte seg av underleverandører (databehandlere) som involverer behandling av opplysninger om deg, men kan ikke dele opplysningene med andre tredjeparter enn det som fremgår av Brukervilkårene.

4.2.1. fluxLoop

Denne appen benytter lokasjonsteknologi som er basert på såkalte Sensors, som leveres av fluxLoop. Kinoen/CAPA/Filmgrail er ansvarlig for at innsamling av personopplysninger gjennom appen foregår på en trygg og sikker måte og i samsvar med gjeldende regelverk. Denne personverklæringen beskriver hvordan fluxLoop behandler dine personopplysninger. Innsamling og behandling av opplysninger Når du installerer og bruker appen vil vi registrere opplysninger som kan knyttes til deg som person. Opplysningene som samles inn og behandles vil være:

 • Lokasjon Når du bruker appen vil vi registrere mobilenhetens lokasjon. Registrering av lokasjon forutsetter at du har (i) slått på Bluetooth (ii) akseptert lokasjonstjenester i mobilenhetens operativsystem (kun iOS) og (iii) gitt samtykke i appen til at vi kan registrere lokasjon selv om appen ikke er aktiv. Du kan når som helst avslutte registreringen av lokasjon gjennom å endre innstillingene eller skru av Bluetooth eller ved å avinstallere appen.
 • Informasjon hentet fra mobilenheten Når du bruker appen vil vi innhente informasjon om din enhet og internettilkobling, slik som operativsystem, enhetsprodusent, nettverks-ID og unike identifikasjonsfiler.

Formålet er å tilby deg nye spennende tjenester og markedsføring, samt videreutvikle og forbedre våre tjenester. [Lokasjonsteknologi gir mange nye muligheter, her er et par eksempler: Når du går inn i en butikk, får de ansatte beskjed, og kan tilby deg personlig tilpasset service og tilbud som passer for deg. Du kan få informasjon og tilbud som er tilpasset til det stedet du befinner deg, enten via mobilen eller via digitale markedsføringsflater som benytter samme teknologi, f eks en skjerm.] Kinoen/CAPA/Filmgrail kan bruke informasjonen som samles inn gjennom appen sammen med andre opplysninger vi har registrert om deg.

[fluxLoop] kan bruke informasjon som samles inn via denne appen sammen med informasjon fra andre apper du har installert og som bruker samme teknologi til statistikkformål og til å lage anonyme brukerprofiler.

Tilganger

Appen ber om følgende tilganger fra mobilenheten:

 • Lokasjon
 • Varslinger Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret hos Kinoen/CAPA/Filmgrail . En slik begjæring om innsyn kan fremsettes ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor. Sletting Dine personopplysninger vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, deretter vil de bli slettet eller anonymisert. Du har rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger når som helst. Krav om sletting av personopplysningene kan fremsettes ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor.

Sikkerhet

Vi og våre underleverandører bruker flere sikkerhetsteknologier for å beskytte informasjonen mot uautorisert tilgang, blant annet ved at lagring skjer på servere med begrenset tilgang og som står i overvåkede lokaler. Overføring av personopplysninger over Internett er alltid beskyttet ved hjelp av kryptering.

Endringer

Vi vil kunne gjøre endringer i personvernerklæringen. Vi vil i så fall informere deg om dette og du vil få mulighet til å slutte å bruke tjenesten.

Kontakt

Dersom du ønsker å kontakte oss for å få innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret må du av sikkerhetsmessige grunner sende inn en skriftlig henvendelse med signatur og kopi av legitimasjon med en redegjørelse for hvilke opplysninger du ønsker innsyn i. Henvendelsen kan skannes inn og sendes per e-post til: kinoapp@capa.no

Opplysningene sendes per post til din folkeregistrerte adresse

4.3. SPØRSMÅL OG INNSYN

Du har rett til innsyn i Kinoens/CAPAs/Filmgrails behandling av personopplysninger om deg. Du har også rett til å kreve opplysninger rettet og slettet, og til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger.

Har du spørsmål om Kinoens/CAPAs/Filmgrails behandling av personopplysninger om deg, kan du henvende deg ved å bruke kontaktinformasjonen under:

Kinoen:

Bergen Kino AS Adresse: Neumannsgate 3, 5015 Bergen E-post: bergenkino@bergenkino.no Telefon: 55 56 90 50

Capa:

Capa Kinoreklame AS Adresse: Wergelandsveien 21a, 0167 Oslo E-post:kinoapp@capa.no Telefon:22 88 82 00

Filmgrail:

Filmgrail AS Gaustadalleen 21, 0149 Oslo post@filmgrail.com +47 91717154

5. SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING

Kinoen, CAPA og Filmgrail ønsker å rette markedsføring til deg basert på din bruk av Kino App og de opplysningene som er angitt over i pkt. 4. Markedsføringen rettes til deg via Kino App, eller e-post dersom du har oppgitt denne. Du vil motta slik markedsføring når du bruker Kino App. Markedsføringen vil gjelde for eksempel andre kinoforestillinger, kioskvarer og andre varer som Kinoen, Capa og Filmgrail finner interessante for deg basert på din bruk av Kino App.

6. OVERFØRING AV AVTALEN

Kinoen har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet som overtar hele eller deler av Kinoen. Kinoen har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern som Kinoen. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten.

7. ENDRINGER AV BRUKERVILKÅRENE

Kinoen forbeholder seg retten til å gjøre endringer i eller tilføyelser til disse Brukervilkårene. Endringer og tilføyelser vil alltid bli annonsert før de trer i kraft. Ved å fortsette å bruke Kino App, aksepterer du de endringene og tilføyelsene som er annonsert.

Uten hensyn til endringer som vi gjør i Brukervilkårene, vil vi alltid bruke dine identifiserbare personopplysninger i samsvar med den versjonen av Retningslinjene som gjaldt på den tiden du oppga opplysningene, med mindre du gir ditt uttrykkelige samtykke til annet ved å fortsette å bruke Kino App.

8. TVISTELØSNING

Avtalen mellom deg og Kinoen er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom deg og Kinoen om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

9. SAMTYKKE

9.1. SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ja, ved å installere Kino Appen gir jeg mitt frivillige samtykke til at Kinoen, Capa og Filmgrail kan behandle mine personopplysninger som beskrevet i pkt. 4. Samtykke kan trekkes tilbake ved henvendelse til Kinoen, Capa og Filmgrail, eller ved å avinstallere Kino App.

9.2. SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING

Ja, ved å installere Kino Appen gir jeg mitt frivillige samtykke til at Kinoen, Capa og Filmgrail retter markedsføringshenvendelser til meg når jeg bruker Kino App, som beskrevet i pkt. 5. Markedsføringen vil gjelde for eksempel andre kinoforestillinger, kioskvarer og andre varer som Kinoen, Capa og Filmgrail finner interessante for meg basert på analyse av min bruk av Kino App.

{{loaderText}}
Hurtigkjøp
loading...